Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego

Zarówno radca prawny jak i adwokat udzielają pomocy prawnej w analogicznym zakresie. Wyłączną różnicą jest to, że radca prawny we Wrocławiu nie ma możliwości być obrońcą w kwestiach karnych i w działaniu w tematach o wykroczenia finansowe.

prawnik w pracy

Autor: Svensk Handel
Źródło: http://www.flickr.com
Regulacja o radcach prawnych dostarcza możliwość udzielania pomocy prawnej również w ramach stosunku pracy, w przeciwieństwie do ustawowego zakazu udostępniania w tej odmianie pomocy prawnej przez mecenasa. pomoc prawna cudzoziemcy oferowana przez radcę prawnego ma na celu kuratelę interesów osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych na rzecz których jest ona pełniona. Polega przede wszystkim na udzielaniu rad prawnych, przygotowywaniu opinii prawnych, występowaniu przed sądami i biurami w roli reprezentanta. Radca prawny jest zobligowany ustawowo zatrzymać w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzielaniem pomocy prawnej. Radca prawny realizuje swój zawód nie tylko ze sumiennością powstającą z informacji prawniczej, ale także z zasad etyki radcy prawnego. W świetle owych maksym uprawianie rzemiosła nakłada na radcę prawnego obligacje o charakterze prawnym i moralnym wobec wszystkich interesantów, lecz również sądu.

Z wsparcia radcy prawnego powinno się skorzystać w każdej sprawie normowanej nakazami prawa w aspekcie jakiej nie ma się obszernej wiedzy i biegłości. Polski system prawny jest dosyć powikłany i przeciętny mieszkaniec nie ma o nich pojęcia. Prawo do pełnienia owego zawodu powstaje z momentem dokonania wpisu na listę radców prawnych i złożenia przyrzeczenia.

spotkanie z adwokatem

Autor: Gage Skidmore
Źródło: http://www.flickr.com
O wpis na taką listę może się starać osoba, jaka zrealizowała wyższe studia prawnicze w Polsce i dostała miano magistra. Radca prawny we Wrocławiu nie może być pozbawiony praw publicznych, mieć pełną zdolność do czynności ustawowych i posiadać przebytą aplikację radcowską łącznie ze złożonym sprawdzianem. W minionych latach znamiennie poszerzono plenipotencje radców prawnych do występowania przed sądami i organami, powierzając im obok wcześniejszych sfer do prowadzenia kwestii administracyjnych, społecznych, ekonomicznych, pracowniczych. Źródło: lexperts.pl/.

Komentarze |0|

*

Legenda *) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane
**) Możesz używać tych znaczników i atrybutów HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
Kategoria: Bez kategorii
Tagi: , ,