Weryfikacja oddziaływania na środowisko różnorodnego przedsięwzięcia ma szerokie znaczenie dla ochronienia środowiska

Diagnoza wpływania na środowisko jest istotnym instrumentem legislacyjnym dotyczącym chronienia środowiska. Rozporządzenie to zostało wydane przez Radę Ministrów, zaś dotyczy rozmaitych przedsięwzięć, dla których wymagana jest diagnoza wpływania na środowisko i wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Dotyczy takich inwestycji jak hale przemysłowe, infrastrukturalne, wielkie obiekty mieszkalne, usługowe czy komercyjne, a także drogi, linie kolejowe, napowietrzne linie elektroenergetyczne, montaż do przesyłu ropy naftowej, towarów naftowych, środków chemicznych bądź gazu, sztuczne pojemniki wodne, również dla przedsięwzięć prowadzonych na obszarach zamkniętych oraz inwestycji polegających na zmianie lasu prywatnego czy też przynależącego do Skarbu Kraju na użytek rolny. Przed zaczęciem inwestycji oraz złożeniem wniosku o wszelkie pozwolenia na zapoczątkowanie budowy wykonywana jest ocena oddziaływania inwestycji na środowisko.

pozwolenia budowlane

Autor: www.sxc.hu
Źródło: www.sxc.hu

Diagnoza ta jest elementem postępowania w sprawie ogłoszenia decyzji środowiskowej, a przeprowadza to narząd właściwy do ogłoszenia tej decyzji, czyli Lokalny Dyrektor Chronienia Środowiska lub starosta czy też dyrektor Regionalnej Centrali Lasów Państwowych oraz wójt, burmistrz czy też prezydent władz miasta. Zobowiązanie zrealizowania diagnozy oddziaływania na środowisko ustala należyty narząd drabina z podestem wydania decyzji środowiskowej. Zabezpieczenie środowiska posiada wielokierunkowe znaczenie w gospodarce Polski, dlatego że ma szeroki działanie na aktywność, zdrowie oraz życie ludzi, zwierząt oraz przyrody.

Świeże powietrze, żyzna ziemia oraz czysta woda to podłoże, które trzeba chronić. Tymczasem zanieczyszczenie środowiska obejmuje ogromne ryzyko na stan zdrowia czy życie oraz stwarza ogromną degradacje na jakość ziemi oraz wody. Wobec tego ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko posiada duże znaczenie dla środowiska, w jakim ma powstać inwestycja. Jednak każdy z nas może zadbać i chronić środowisko, w którym przebywa.

Komentarze |0|

*

Legenda *) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane
**) Możesz używać tych znaczników i atrybutów HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>